عضویت

خانه / عضویت
Become a Member
our mission bar

عضو شوید

Global Gathering Place یک سازمان عضویت است. شما می توانید ما را مشاهده کنید  ارزشهای اصلی در اینجا  هزینه عضویت 10 دلار است و پرداخت آن در ابتدای هر سال تقویمی انجام می شود. عضویت در سازمان ما به شما امکان رأی دادن و همچنین مشارکت در کار مهم مکان تجمع جهانی را می دهد.

مزایای عضویت:

  • انتشارات GGP را دریافت کنید.
  • استفاده از امتیازات رای گیری در مجمع عمومی عادی سالانه ما ؛ و
  • از دعوت به رویدادهای ویژه GGP لذت ببرید.

اگر علاقه مند به عضویت هستید ، ما را بارگیری و کامل کنید فرم درخواست عضویت  امروز. می توانید آن را به دفتر اصلی GGP در 100 5th Avenue North برگردانید یا از طریق پست الکترونیکی به رسانه @ globalgatheringplace.com ایمیل کنید.