مشاغل

خانه / داستان ما / مشاغل
our mission bar

مشاغل در مهاجرت

در محل تجمع جهانی ، کارکنان ما به همکاری ، سازگاری و خدمات مشتری محور اختصاص داده شده اند. فراتر از حقوق و مزایای رقابتی ، کارمندان GGP از کار فوق العاده معنی دار و الهام مکرر از همکاران ، داوطلبان و مشتریان برخوردار هستند. در زیر نقش های باز ما وجود دارد.

مفسران (گاه به گاه)

ما به طور منظم به دنبال جذب نیرو هستیم Saho ، Tigrinya یا Oromo Interpreters برای کارهای گاه به گاه

اگر مهارت انگلیسی زیادی دارید (CLB 6 یا بهتر) ، و علاقه مند به کار مترجم هستید ، با Renee با شماره 306-665-0268 تماس بگیرید.